قیمت چاپ عکس

در جدول های زیر قیمت چاپ عکس به تفکیک سایز چاپ عکس لابراتوارسهند آورده شده .

برای اطلاع از قیمت چاپ عکس به تفکیک سایز کاغذ ها(براق،سیلک و متال) روی آن ها کلیک کنید.

برای شروع فرآیند چاپ عکس میتوانید از قسمت شروع چاپ در انتهای جدول های قیمت چاپ عکس استفاده کنید.

 

لیست قیمت چاپ عکس عمده و جزئی در سال 97 به تفکیک سایز در جدول زیر آورده شده است.

سفارش بالای ٧۰۰ هزار تومان به قیمت عمده محاسبه میشود.

در زیر لیست قیمت چاپ عکس به تفکیک سایز چاپ عکس روی کاغذ مات آورده شده است

 برای مشاهده لیست قیمت چاپ عکس روی کاغذ براق،سیلک و متال

روی آن کلیک کنید.

 

لیست قیمت چاپ عکس عمده و جزئی
سایز(cm) چاپ جزئی چاپ عمده
١٠×١٠ ۱۵۰۰ ۸۰۰
١٥×١٠ ۱۷۰۰ ۱۰۰۰
١٨×١٣ ۳۰۰۰ ۱۸۰۰
٢٠×١٥ ۴۰۰۰ ۲۵۰۰
٢٠×٢٠ ۷۰۰۰ ۴۵۰۰
٣٠×١٥ ۷۰۰۰ ۳۶۰۰
٢٥×٢٠ ۸۰۰۰ ۵۰۰۰
٣٠×٢٠ ۹۰۰۰ ۵۵۰۰
٤٠×٢٠ ۱۴۰۰۰ ۷۰۰۰
٣٠×٢٤ ۱۵۰۰۰ ۸۰۰۰
٥٠×٢٥ ۱۸۰۰۰ ۹۰۰۰
٣٠×٣٠ ۱۴۰۰۰ ۸۰۰۰
٤٠×٣٠ ۱۵۰۰۰ ۹۰۰۰
٤٥×٣٠ ۱۶۰۰۰ ۱۰۰۰۰
٥٠×٣٠ ۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰
٦٠×٣٠ ۲۳۰۰۰ ۱۴۰۰۰
٧٠×٣٠ ۲۵۰۰۰ ۱۷۰۰۰
٨٠×٣٠ ۲۸۰۰۰ ۱۹۰۰۰
٩٠×٣٠ ۳۴۰۰۰ ۲۱۰۰۰
٧٠×٣٥ ۳۶۰۰۰ ۲۱۰۰۰
٤٠×٤٠ ۳۳۰۰۰ ۲۰۰۰۰
٥٠×٤٠ ۳۴۰۰۰ ۲۲۰۰۰
٦٠×٤٠ ۳۵۰۰۰ ۲۳۰۰۰
٨٠×٤٠ ۳۸۰۰۰ ۲۷۰۰۰
٩٠×٤٠ ۴۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
٥٠×٥٠ ۳۶۰۰۰ ۲۳۰۰۰
٦٠×٥٠ ۳۸۰۰۰ ۲۵۰۰۰
٧٠×٥٠ ۴۲۰۰۰ ۲۷۰۰۰
٨٠×٥٠ ۴۸۰۰۰ ۲۹۰۰۰
١٠٠×٥٠ ۶۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰
٩٠×٦٠ ۷۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰
١٢٠×٦٠ ۱۱۰۰۰۰ ۵۲۰۰۰
١٠٠×٧٠ ۸۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰
٧٦×٧٦ ۸۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰
١٢٠×٧٦ ۱۱۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰
١٥٠×٧٦ ١۲٠٠٠٠ ۷۵۰۰۰
٢٠٠×٧٦ ۱۵۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰
١٠٠×١٠٠ ۱۶۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰
١٣٠×١٠٠ ١۹۰٠٠٠ ١۲٠٠٠٠
١٥٠×١٠٠ ۲۳۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰
٢٠٠×١٠٠ ۲۷۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰
١٥٠×١١٠ ۲۶۰۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰
٢٠٠×١١٠ ۳۲۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت چاپ آلبوم لیست قیمت چاپ و شاسی لیست قیمت انواع چاپ عکس

 

 

 

 

 

زمانبندی ثبت سفارش و ارسال

 

سایز های کوچک(تا٣٠×٢٠) 

زمان سفارش:تا ٤ عصر

زمان ارسال:همان روز

 

 

سایز های بزرگ(٣٠× به بالا٢٠) 

زمان سفارش:تا ٢ عصر

زمان ارسال:همان روز

 

 

آلبوم دیجیتال و فتوبوک

زمان سفارش:تا ٢ عصر

بین ٥ الی ٧ روز کاری

 

 

 

 

تلفن های تماس جهت مشاوره و ثبت سفارش

 

٠٢١٤٤٤٤٤٤١٥

٠٢١٤٤٤٧٩٨٩٤

٠٢١٤٤٤٧٩٩٠٥

 

 

مشتریان سهند