قیمت چاپ عکس روی کاغذ براق

لیست قیمت چاپ عکس براق (آخرین به روز رسانی 98/01/25) به تفکیک سایز در جدول زیر آورده شده است.

 

 

 

 

 

نرخ تخفیفات جهت سفارشات عمده
مبلغ سفارش (تومان) درصد تخفیف
۵۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۵%
۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰%
۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵%
۳.۰۰۰.۰۰۰ به بالا ۲۰%

 

 

 

لیست قیمت چاپ عکس براق
سایز(cm) چاپ براق
١٠×١٠ ۲۰۰۰
١٥×١٠ ۲۲۰۰
١٨×١٣ ۳۳۰۰
٢٠×١٥ ۴۴٠٠
٢٠×٢٠ ۱٠٠۰۰
٣٠×١٥ ۱۱٠۰۰
٢٥×٢٠ ۱۱٠۰۰
٣٠×٢٠ ١۳۲٠٠
٤٠×٢٠ ۱۷۶۰۰
٣٠×٢٤ ۲۲۰۰۰
٥٠×٢٥ ۲۷۵٠٠
٣٠×٣٠ ۲۰۰٠٠
٤٠×٣٠ ۲۱۰٠٠
٤٥×٣٠ ۲۵۳۰۰
٥٠×٣٠ ۲۶۵۰۰
٦٠×٣٠ ۳۱۰٠٠
٧٠×٣٠ ۳۷۵٠٠
٨٠×٣٠ ۴۹۵٠٠
٩٠×٣٠ ۵۳۰۰۰
٧٠×٣٥ ۴۶۲۰۰
٤٠×٤٠ ۴۶۲۰۰
٥٠×٤٠ ۴۷۳۰۰
٦٠×٤٠ ۴۹۵٠٠
٨٠×٤٠ ۵۵۰۰۰
٩٠×٤٠ ۶۶۰۰۰
٥٠×٥٠ ۴۸۵٠٠
٦٠×٥٠ ۰۵۰۵۰
٧٠×٥٠ ۵۵۰۰۰
٨٠×٥٠ ۶۰۵۰۰
١٠٠×٥٠ ۶۸۲۰۰
٩٠×٦٠ ۷۷۰۰۰
١٢٠×٦٠ ۱۰۵۰۰۰
١٠٠×٧٠ ١٠١۲٠٠
٧٦×٧٦ ١٠۸٠٠٠
١٢٠×٧٦ ۱۲۳۰۰۰
١٥٠×٧٦ ۱۴۳۰۰۰
٢٠٠×٧٦ ١۸۰۰۰۰
١٠٠×١٠٠ ۱۸۰۰۰۰
١٣٠×١٠٠ ۲۱۰۰۰۰
١٥٠×١٠٠ ۲۵۳۰۰۰
٢٠٠×١٠٠ ۲۹۷۰۰۰
١٥٠×١١٠ ۲۸۶۰۰۰
٢٠٠×١١٠ ۳۵۲۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت چاپ آلبوم لیست قیمت چاپ و شاسی لیست قیمت انواع چاپ عکس

 

 

 

 

 

زمانبندی ثبت سفارش و ارسال

 

سایز های کوچک(تا٣٠×٢٠) 

زمان سفارش:تا ٤ عصر

زمان ارسال:همان روز

 

 

سایز های بزرگ(٣٠×٢٠ به بالا) 

زمان سفارش:تا ٢ عصر

زمان ارسال:همان روز

 

 

آلبوم دیجیتال و فتوبوک

زمان سفارش:تا ٢ عصر

بین ٥ الی ٧ روز کاری

 

 

 

٠٢١٤٤٤٤٤٤١٥

٠٢١٤٤٤٧٩٨٩٤

٠٢١٤٤٤٧٩٩٠٥

داخلی٧

مشتریان سهند

کارشناسان پاسخگو

پرداخت آنلاین

ضمانت اصل بودن کالا

ضمانت پایین ترین قیمت

ضمانت سریع ترین زمان

ارسال به سراسر ایران