عکس های هوایی

منظور از تفسیر عکسهای هوایی عبارت است از شناسایی عوارض روی آنها و استخراج ویژگیهای آنها و تعیین ابعاد هندسی آنها

منظور از تفسیر عکسهای هوایی عبارت است از شناسایی عوارض روی آنها و استخراج ویژگیهای آنها و تعیین ابعاد هندسی آنها، قبل از شروع به تفسیر عکس معین بایستی باند عکسبرداری، مقیاس و زمان عکسبرداری آن را معلوم کرد ، زیرا باندعکسبرداری وضعیت انعکاس طیفی عوارض رادر آن باند بخصوص معلوم میکند و از روی مقیاس عکس هم اندازه نسبی عکسبرداری می‌فهمیم که درآن فصل معین چه پدیده ای دراوج فعالیت بوده و چه پدیده ای اصلا ظاهر نشده است.

درشناسایی عوارض روی عکسهای هوایی از هفت معیار عمده استفاده می‌شود. این معیارها عبارتند از : شکل، اندازه، زمینه خاکستری، بافت، آرایش مکانی و موقعیت نسبی عارضه. عوارضی چون اتوبوس را از روی شکل آنها از کامیون و ازروی اندازه اش از سواری تشخیص می‌دهیم.

زمینه خاکستری عکس عبارت است از اثر انرژی منعکس شده از عارضه ای معین بر روی فیلم که در ر.ی عکس هوایی به صورت سایه ای از خاکستری دیده میشود، هرقدر انعکاس عارضه ای بیشتر باشد روشنتر دیده می‌شودو اگر هم انرژی تابشی را جذب کند تیره می‌افتد. تغییر زمینه خاکستری روی عکس بافت را به وجود می‌آورد، بافت آرایش واحدهای تشکیل دهنده یک عارضه را نشان می‌دهد.

از کنار هم قرار گرفتن اجزای تشکیل دهنده یک پدیده، آرایش مکانی به وجود می‌آید. آرایش مکانی باغ پرتغال بسیار منظمتر از آرایش مکانی درختان جنگلی می باشد. درتفسیر عکسهای هوایی به فصل عکسبرداری بایستی دقت بیشتری شود. بهترین ساعت عکسبرداری زمان دوساعت قبل از ظهر ویا دوساعت گذشته از ظهر می باشد.

تصاویر ماهواره‌ای که تا کنون از کره زمین گرفته شده است، به سیستم ویژه‌ای کدبندی شده است که به سهولت می‌توان به آنها دست یافت. این کدبندی برای تصاویر ماهواره‌ای لندست نسل اول و دوم هر کدام در ۲۶ قطعه نقشه درنظر گرفته است که در آنها مناطق مشهور با ذکر شهرهای مهم مشخص شده است. در این تصاویر شماره ردیف و شماره مدار گردش نیز مشخص شده است. وابسته‌های طیفی اجسام و پدیده‌های مختلف زمینی، موجبات شناسایی آنها را با ابزار سنجش از دور امکان‌پذیر می‌سازند، به طوری که مفسران خواهند توانست با توجه به ویژگی‌های اطلاعات و آمار بدست آمده در محدوده طیف‌های مختلف به تفسیر صحیح داده‌ها پرداخته و اشکال و پدیده‌های مختلف زمین را شناسایی کنند. در فرآیند شناسایی پدیده‌ها ارائه نقشه‌های موردنظر است که هر کدام دارای ویژگی‌های مخصوص به خود هستند.

برای استفاده و بکارگیری داده‌های ماهواره‌ای لازم است به طبقه‌بندی آنها پرداخت که این طبقه‌بندی به چندین روش انجام می‌گیرد که انتخاب هر یک از آنها به میزان نسبتاً زیادی به ویژگی‌های حاصل از فرآیندهای اطلاعات بستگی دارد.

 

مشتریان سهند

کارشناسان پاسخگو

پرداخت آنلاین

ضمانت اصل بودن کالا

ضمانت پایین ترین قیمت

ضمانت سریع ترین زمان

ارسال به سراسر ایران